Noves guies pràctiques per accedir als fons europeus de gestió directa

La Diputació de Barcelona ha editat 3 noves publicacions sobre les oportunitats dels fons europeus de gestió directa per al món local. Es tracta d’una guia general dedicada als programes del període financer vigent 21-27, i dues d’específiques per a l'Horizon Europe i el LIFE.

La Diputació de Barcelona ha elaborat tres guies amb l’objectiu d’apropar els fons europeus de gestió directa als ens locals. Aquest tipus de fons són aquells gestionats directament per la Comissió Europea o les seves agències executives i són una excel·lent oportunitat per als ens locals per innovar en les polítiques locals de qualsevol àmbit.

El Marc financer pluriennal vigent entre el 2021 i el 2027 ha suposat una major dotació econòmica i canvis notables en els programes respecte del període anterior. En aquest context, des de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació s’ha considerat necessari dotar d’aquestes noves eines als ens locals de la província.

En concret es tracta de tres guies. D’una banda, una guia general que porta per títol «Fons Europeus de gestió directa: oportunitats per als ens locals». De l’altra, dues guies monogràfiques: «Horizon Europe: oportunitats per al món local» i «LIFE: oportunitats per al món local».

S’han prioritzat aquests tipus de programes respecte als de cooperació territorial i FEDER, perquè els de gestió directa van ser els primers a ser aprovats, amb més informació disponible, i és necessari incentivar-hi la participació dels governs locals de la província.

Tot i que en el període anterior (2014-2020) hi ha constància de la participació dels ens locals de la província a més de 240 projectes, liderant-ne 33, encara hi ha molt marge per recórrer. A més, en general es tracta de programes amb una certa complexitat tant pel que fa al component transnacional; com la qüestió de l’idioma en què presentar les propostes i l’accés a l’autoritat de gestió amb seu a Brussel·les.

Aquestes guies són una eina per vèncer aquestes barreres i apropar el personal tècnic dels ens locals a aquests programes, ja que en cada programa s’aporten exemples de projectes participats per ens locals i també es fa un esment especial sobre les possibilitats de participació d’un ens local en aquell programa específic.

Són programes que cobreixen totes les àrees temàtiques d’interès o competència dels governs locals i que representen una oportunitat no només d’accedir a finançament europeu, sinó sobretot d’innovar i aprendre gràcies a la col·laboració amb altres socis locals i europeus.

En referència a les guies, el títol general «Fons Europeus de gestió directa: oportunitats per als ens locals», és un document extens on es pot trobar  informació general sobre tots els programes competitius actuals i les novetats respecte del període anterior de finançament. També dedica un capítol a les oportunitats per als ens locals. Tots els programes que s’hi presenten, 17 concretament, són programes interessants en termes de cofinançament -que pot arribar fins al 100% en alguns casos-, reputació i excel·lència, connexió amb xarxes europees d'R+D+I, oportunitats d’innovació en polítiques públiques i creació d’aliances internacionals.

El gruix d’aquesta guia general són les fitxes dedicades a cadascun dels 17 programes de gestió directa. Alguns resultaran familiars, com l’Erasmus, el programa LIFE o l’Europa Creativa, per posar alguns exemples; i d’altres han canviat de nom, com per exemple el programa de Mercat únic (abans COSME).

En el cas del programa Horitzó Europa (HEP) i el programa europeu per al medi ambient i acció pel clima (LIFE), s’han elaborat dues guies monogràfiques per diversos motius: la complexitat d’aquests dos programes, l’interès per al món local i el volum de pressupost. Són dels programes de gestió directa que compten amb major pressupost, especialment l’Horitzó Europa (amb 95.500 milions d’euros) que és el programa de recerca i innovació més gran del món, i ha augmentat el pressupost en un 30% respecte al seu predecessor. El programa LIFE, compta per aquest període amb un pressupost de 5.450 milions d’euros, un 58% més que en el període anterior.

També s’ha considerat que són programes molt amplis on es pot incloure una gran diversitat de projectes sobre temes d’interès per als ens locals o que tenen competència directa.

Aquestes guies poden ser adquirides a la Llibreria de la Diputació de Barcelona i descarregades de forma gratuïta a través d’Internet: