Nova col·lecció de guies per planificar la cooperació al desenvolupament

La Diputació estrena una nova col·lecció de publicacions sobre la planificació de la política local de cooperació al desenvolupament producte de les reflexions generades a l’Espai de treball impulsat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament. Consulta-les en línia!

Ja estan disponibles a la pàgina web de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament els 4 primers números de la nova col·lecció de guies titulada Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament. Aquestes s’adrecen als responsables polítics i tècnics dels governs locals de la província per acompanyar-los en la tasca de definir una estratègia per desplegar la seva política de cooperació al desenvolupament:

Aquestes guies s’han elaborat a partir de les reflexions que es generen, amb l’acompanyament de diferents experts, en el marc de l’Espai de treball en matèria de planificació estratègica de cooperació al desenvolupament, en el que hi participen 25 ens locals de la província. Els propers números de la col·lecció que estan en marxa abordaran la planificació coherent de la cooperació amb l’acció internacional, la planificació de l’aspecte comunicatiu i la planificació de l’educació per a la ciutadania global.