Convocatòria “Partenariat per a ciutats sostenibles 2020”

La Comissió Europea, a través de la Direcció General de Cooperació Internacional i Desenvolupament (DG DEVCO), acaba d’obrir la convocatòria “Partenariat per a ciutats sostenibles” que té per objectiu promoure el desenvolupament urbà integral a través de partenariats entre governs locals dels Estats membres de la UE i de països socis d’acord amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.

Aquest es divideix en 4 lots geogràfics:

Lot 1 (Àfrica sub-sahariana)

Lot 2 (Asia i Pacífic)

Lot 3 (Amèrica Llatina, Central i Caribe)

Lot 4 (Veinatge est i sud)

i 2 lots horitzontals:

Lot 5 (Partenariats de Ciutats Sostenibles: Per ens locals amb població max de 150.000 habitants a la UE i 300.000 habitants per països tercers.)

Lot 6 (Partenariats de Ciutats Sostenibles en països fràgils)

També es divideix en 4 Objectius Específics (OE):

OE 1. Reforçar la governança urbana (objectiu obligatori)

OE 2. Assegurar la inclusió social a les ciutats

OE 3. Millorar la resiliència i es desenvolupament verd de les ciutats

OE 4. Millorar la prosperitat i la innovació a les ciutatsPrioritats:

A més cal saber que la convocatòria s'organitza en 2 fases i el termini per presentar les propostes de projecte de la 1a fase finalitza el 27 de març de 2020.

Enllaç de la convocatòria

Fitxa resum adjunta