Invitació a participar en els focus groups del projecte FACTS

El projecte FACTS té com a objectiu identificar els rumors, les narratives i les notícies falses que circulen sobre la Unió Europea i com aquests poden afectar la construcció de la idea de ciutadania europea. Així mateix, pretén contrastar la solidesa de la narrativa tradicional que evoca la pau i la prosperitat com a principal assoliment de la UE. 

El projecte compararà les perspectives dels ciutadans en diferents estats membres. Hi ha divergències? Si és així, són geogràfiques? De gènere? És l’edat un factor clau en la posició respecte la UE? Quin és l’origen de la informació que ens ha arribat sobre la UE? Què fa que els ciutadans estiguin més inclinats a creure en rumors o notícies falses? Hi ha tendències comunes en totes aquestes narratives sobre la UE? 

Per donar resposta a aquestes i altres qüestions, el projecte FACTS organitzarà, entre d’altres activitats, una sèrie de focus groups a cinc estats membres de la UE (Espanya, Itàlia, Grècia, Polònia i Alemanya). Així mateix, al final del projecte, participants seleccionats dels diferents focus groups seran convidats a assistir a la conferència final del projecte, a Berlín o Brussel·les, per debatre els principals resultats amb parlamentaris europeus i nacionals. 

El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), coordinador d’aquest projecte cofinançat per la Unió Europea a través del programa Europe for Citizens i del qual formen part sis centres de recerca europeus, necessita comptar amb la participació de ciutadans residents a Catalunya en els dos focus groups que es duran a terme a la seva seu de Barcelona el dia 8 de juliol, de 10 a 13 hores, i el dia 12 de juliol, de 17 a 20 hores. 

Els focus groups 

Els dos focus groups, de tres hores de durada cadascun, estaran formats per un màxim de 30 persones i s’estructuraran en tres blocs: benvinguda i presentació de la sessió; reflexió conjunta entre els participants i els investigadors del CIDOB vinculats al projecte sobre les narratives al voltant de la Unió Europea, les expectatives dipositades en les institucions europees, o el nivell de consciència de la presència de campanyes de desinformació que puguin afectar la ciutadania, entre d’altres qüestions; i conclusions de la sessió. 

La participació dels voluntaris en aquests focus groups és vital per a l’èxit d’aquest projecte de recerca i no se’n deriva cap benefici comercial de la mateixa. Cada participant rebrà una petita compensació econòmica per la seva col·laboració, a la qual pot renunciar si així ho desitja. 

La participació en els focus groups és voluntària i confidencial, segons estableix el Reglament General de Dades de la UE (GDPR). Les dades es recolliran i analitzaran de manera segura i garantit l’anonimat. Els participants podran retirar-se en qualsevol moment si així ho desitgen. 

Com registrar-se 

Per tal de participar en un dels dos focus groups que tindran lloc al CIDOB el dia 8 de juliol, de 10 a 13 hores, i el dia 12 de juliol, de 17 a 20 hores, cal descarregar el formulari disponible en aquesta pàgina i adjunt en aquest post, i reenviar-lo, degudament emplenat, a hsanchez@cidob.org abans del proper 1 de juliol. 

Un cop avaluada cada candidatura, es confirmarà l’assistència als participants seleccionats.

Per a més informació, contactar amb:

Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB

E-mail: hsanchez@cidob.org.

Telèfon: 93 302 64 95