Opcions de finançament per la transició energètica

En el marc del cicle de seminaris tècnics sobre transició energètica coorganitzats per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona, va tenir lloc una sessió doble sobre les “Opcions de finançament per la transició energètica” dels ens locals. Durant la sessió es van presentar, entre altres, les oportunitats que ofereixen alguns programes de finançament europeu: el programa LIFE 2021 – 2027, l’European Energy Efficiency Fund, i altres ajuts existents en eficiència energètica i renovables molts dels quals cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Per part de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) es van presentar les oportunitats en transició energètica del programa LIFE 2021 – 2027 que inclou un paquet sobre la transició cap a energies netes, herència dels programes Horizon 2020. El nou subprograma està dotat amb 997 M€ i preveu el finançament d’accions de coordinació i de suport.

D’altra banda, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) van exposar els diferents ajuts existents en eficiència energètica i energies renovables 2021 – 2022 per al món local (autoconsum, emmagatzematge i renovables tèrmiques). També es van explicar els ajuts del Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE); i els ajuts de mobilitat (MOVES 2), que finalitzen al setembre de 2021, i el MOVES, que obriran al setembre de 2021 i fins al desembre de 2023.

Alhora, durant la sessió es van presentar exemples concrets per demostrar la viabilitat d’algunes iniciatives, compartir bones pràctiques i inspirar nous projectes. Entre altres, destaquen l'experiència de l'Ajuntament de Gijón sobre projecte de ciutat per a la gestió integrada e intel·ligent de l’enllumenat públic i d’edificis municipals finançat pel European Energy Efficiency Fund (EEEF). Alhora, la Diputació de Barcelona va presentar altres oportunitats de finançament, des de fons propis o fons europeus (FEDER Biomassa, FEDER Fotovoltaica i Subvencions Fotovoltaica), seguit pel Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona.

Més enllà del marc europeu, també es van compartir les experiències de l'Ajuntament de Barcelona sobre el Mecanisme per l’Energia Sostenible (MES), un mecanisme de fiançament publico-privat que pretén donar eines complementàries a altres polítiques existents per assolir l’agenda de 2030; així com el Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’AMB, l’experiència crowlending de l’Escola Joan Pelegrí d’Hostafrancs i de l’Ajuntament de Viladamat; i el projecte “Viure de l’Aire” de Pujalt.

Podeu consultar els resultats d’aquestes sessions a continuació o a l'enllaç a la web de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat amb la resta de seminaris tècnics sobre transició energètica celebrats fins ara:

 5. Opcions de finançament per la transició energètica local  

Sessió en línia, 14 i 15 de juliol del 2021. Coorganitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona. Amb la col·laboració d'Ecoserveis i l'ICAEN

Sessió 5.1. Opcions de finançament per la transició energètica local (14 de juliol del 2021)

 Benvinguda. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

 Mapa de finançament de la transició energètica al món local. Ecoserveis

 Web de finançament de la transició energètica al món local

 Programes europeus per promoure la transició energètica. Virgínia Vivanco. IDAE

 Web del programa LIFE

 Call for proposals del nou subprograma LIFE sobre Transició per les energies netes

 Opcions de finançament per a la rehabilitació d’edificis. Emilio Miguel Mitre. GBCe

 Auna Forum

 Opcions de finançament participatiu a nivell local. Jordi Solé Muntada, Ecrowd plataforma de crowdlending.

 Plataforma Ecrowd!

 Accés del món local a l’European Energy Efficiency Fund: el cas de la ciutat de Xixón. Patricia García Directora General de Innovación y Promoción de Gijón. Ayuntamiento de Gijón

Sessió 5.2Opcions de finançament per la transició energètica local (15 de juliol del 2021)

 Benvinguda. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

 Mapa d’ajuts en eficiència energètica i energies renovables 2021-2022 per al món local.  Francesc Vidal i Lluís Morer. ICAEN

 Els ajuts del Catàleg de serveis d’Acció Climàtica per al 2021 i el Pla general d’Inversions. Albert Vendrell. Diputació de Barcelona

 MES Barcelona: un instrument financer per accelerar la transició energètica amb inversió privada. Miquel Rodriguez, Comissionat Agenda 2030. Ajuntament de Barcelona

 Web MES Barcelona

 El programa d’inversions del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’AMB. David Guerrero. Àrea Metropolitana de Barcelona.

 Viure de l’aire: un projecte eòlic comunitari a Pujalt (Anoia). Josep Puig

Conclusions i resultats del seminari 

 Relatoria resum de les dues sessions

 Infografia amb el decàleg sobre opcions de finançament per la transició energètica local

 Vídeos dels enregistraments de les dues sessions

Font: Gerència del Servei de Medi Ambient – Diputació de Barcelona