Convocatòria de bones pràctiques per fer front al canvi demogràfic, la fugida de cervells i la disminució de la població.

La plataforma Harnessing Talent de la Comissió Europea ha llançat una enquesta per recollir informació sobre pràctiques efectives per fer front al canvi demogràfic, la fugida de cervells i la disminució de la població.

En aquest sentit, convida a les parts interessades a compartir bones pràctiques que siguin efectives, innovadores i sostenibles sobre la retenció, el desenvolupament i l’atracció de talent a les regions i països de la UE. Totes les propostes rebudes seran revisades per la Secretaria de la Plataforma Aprofitant el Talent i algunes es publicaran al repositori de Coneixement de la Plataforma, i també podran servir per ajudar a determinades regions com a part del suport que es proporciona mitjançant el Mecanisme de reforç del talent. En conjunt, aquesta és una bona oportunitat per visibilitzar els projectes i les bones pràctiques dels ens locals de la província a nivell europeu, i permetrà aprendre d’altres experiències reeixides.

Les bones pràctiques poden incloure, entre altres: projectes i/o accions que facin front al declivi de les poblacions amb estudis superiors; programes educatius i de formació; models de finançament innovadors que fomenten la retenció i el desenvolupament del talent; exemples de sinergies entre les fonts de finançament a nivell de la UE (per exemple, els fons EIE) i nacionals; i estratègies de transició i projectes de recerca, etc.

Pel que fa a l'enfocament temàtic, l'abast de les bones pràctiques és ampli i reflectirà una doble perspectiva per destacar tant mesures de mitigació de les conseqüències del canvi demogràfic i la fuga de cervells, com exemples d’enfocaments innovadors i efectius per implicar i donar suport a una societat envellida o iniciatives de “brain gain”.

Les idees i experiències és poden enviar a través d’un formulari en línia que permet exposar les bones pràctiques (en anglès) amb un límit de 2.000 caràcters, així com afegir-hi enllaços a més informació o adjuntar documents.

Si teniu qualsevol dubte, o necessiteu el vostre suport, estem  a la vostra disposició.

Més informació